צרו איתנו קשר:
04-6700400

הסדרי פנסיית החובה!

דף הבית > הסדרי פנסיית החובה!

 בתחילת ינואר 2008 נכנס לתוקפו הסדר פנסיית החובה.

 

פנסיית החובה נועדה בראש ובראשונה להעניק ביטחון סוציאלי ולהבטיח את עתידם של כל עובד ועובדת במדינת ישראל, קל וחומר בעלי רמות שכר נמוכות.
היא מסדירה באופן הברור ביותר את מערכת היחסים בין חובתו של המעסיק לבין זכאותו של העובד.
על פי תנאי פנסיית החובה חלה על המעסיק חובת ההפקדה לחיסכון פנסיוני לעובד, במידה ואין ברשותו כל הסדר מיטיב לעת הגיעו לגיל פרישה מהעבודה – כגון ביטוח מנהלים או קרן פנסיה או קופת גמל – ובמידה צבר ותק של תשעה חודשים ומעלה.
השכר המבוטח נקבע בגובה השכר בפועל ועד לגובה השכר הממוצע במשק, נכון לאותה עת, כאשר שיעורי ההפקדה  עולים בהדרגה: מ-2.5% מהשכר בשנה הראשונה ועד 15% משנת 2013 ואילך.
בנוסף התייחס הסדר פנסיית החובה למעבר בין מקום עבודה אחד למשנהו וקבע כי במידה ועובד עובר ממקום עבודה לאחר, וברשותו פנסיית חובה, חלה החובה להפריש כספים לפנסיה בתום 3 חודשים ראשונים מיום תחילת עבודתו במקום החדש, בגין תקופה זו ולאורך כל תקופת העבודה הנוספת.

 

הסדר פנסיית החובה מתייחס לאוכלוסיית עובדים של למעלה מ-1.2 עובדים, שעבדו עד להחלתו ללא כל ערבות סוציאלית מחייבת לעת פרישה, בין אם במספרות, במוסכים, במסגריות ובין אם בענפי ייצור ושירותים אחרים. אלא שבשנה החולפת בוטחו בפנסיית החובה רק כרבע מכלל אותה אוכלוסיית עובדים. על מנת להבטיח את זכויותיהם של העובדים ולעודד אותם לדרוש את המתחייב על פי חוק, הוכפלה בתחילת 2009 ההפקדה במסגרת פנסיית החובה ל-5% מהשכר, כאשר שני שלישים מהסכום הם על חשבון המעסיק ושליש על חשבון העובד.

בהתאם תגדל ההפרשה לפנסיה בהדרגה גם בשנים הבאות: החל מינואר 2010 היא תהיה 7.5% (מהם 5% יפריש המעסיק והיתר העובד), מינואר 2011 יופרשו לפנסיה 10% (מתוכם 6.67% המעסיק), מינואר 2012 יופרשו 12.5% (מתוכם 8.34% המעסיק) ומינואר 2013 יופרשו 15% (מתוכם 10% המעסיק). גם תקופת ההמתנה (האכשרה) לצורך זכאות להיכלל בפנסיה השתנתה ומהשנה הנוכחית יהיה זכאי העובד ליהנות מההפרשה לפנסיה בתום שישה חודשים להעסקתו באותו מקום עבודה, לעומת תשעה חודשים שנדרשו בשנה החולפת כדי שייכלל בהסכם.

 

על רקע חוסר היציבות הפוליטית והכלכלית, מתחדד עוד יותר הצורך בביצוע מהיר של פנסיית החובה והבטחת עתידם של ציבור מועסקים גדול מאוד.

חשוב, בהקשר זה, אף לכלול שני מרכיבים הכרחיים בהסדר הפנסיוני בין הצדדים: מרכיב הריסק (סיכון) ומרכיב אובדן כושר העבודה. בכך, למעשה, המעסיק נותן לעובד את המינימום שהוא יכול לתת, בעוד שהעובד מקבל את המקסימום שהוא יכול לקבל.
—————————————————————————————–
• הכותב הינו קובי ורדי – יו"ר סניף טבריה, הגליל והעמקים של לשכת סוכני ביטוח בישראל